ตัวอย่างบทเรียน

รหัสวิชา : 001

ลงทะเบียน


ชื่อรุ่น

001 (01)

เปิดรับสมัคร

25/05/2563 00:00 - 30/05/2565 23:59

เวลาเรียน

25/05/2563 00:00 - 30/05/2565 23:59

รายละเอียดคอร์ส


หมวดหมู่

Persistence/grit

ประเภท

Online Course

จำนวนบทเรียน

4 บทเรียน

เกณฑ์การประเมิน

Course Progress 50% to pass

Certificate

ไม่มี

ผู้สอน


ครูรุ้ง ชลาลัย พูลสุข
Assistant Vice President People Development and Learning Solutions

ดูประวัติ

คะแนนสูงสุดประจำคอร์ส


อันดับ 1 Admin WeWasanaD 27.5%
อันดับ 2 สัณห์ฐิติ สารโพธิ์คา 20%
อันดับ 3 กนกนภัส สายเนตร 20%
อันดับ 4 ทรงชัย ธรรมาภิมุขกุล 20%
อันดับ 5 ศศิมุกด์ โชคชัย 15%